Algemeen maatwerk

Maatwerk is een beladen term en proberen wij dan ook zo veel mogelijk te vermijden.
Het geeft echter wel precies aan wat we doen, namelijk samen met u kijken wat de beste oplossing is op dat moment.

Onze werkwijze is om eerst uw wensen grondig te analyseren op ten eerste de haalbaarheid en ten tweede een toets te doen of een bestaande oplossing, al dan niet gecombineerd met maatwerkaanpassingen, hiervoor voorhanden zijn.

Mocht u dan samen met ons toch kiezen voor maatwerk dan geld ook hier ons duidelijke concept. Klaar en helder in software. Dus geen ellenlange verhalen maar een duidelijke overeenkomst waarin de noodzakelijke afspraken zijn vastgelegd maar u wel de vrijheid houd om gaandeweg het ontwikkelingsproces bij te sturen.